15 Ιουνίου, 2021

Select your Top Menu from wp menus

«Εν δράσει 2021»: «Εκκλησιαστική Ιστορία»: 17η Συνάντηση

Συνεχίστηκε την Τετάρτη 9  Ιουνίου, με την 17η διαδικτυακή συνάντηση, η σειρά των μαθημάτων που πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωίνος, με γενικό τίτλο «Εκκλησιαστική ιστορία», στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…».

Η συνάντηση, περιλάμβανε την συνέχεια της αναφοράς στις Οικουμενικές Συνόδους, που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής της Εκκλησίας και οι οποίες μας παρέδωσαν την αλήθεια της πίστεως, ανόθευτη, ακέραιη και κρυστάλλινη.

Ειδικότερα η συνάντηση ανέλυσε την Β’ Οικουμενική Σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. Οι δύο πρώτες Οικουμενικές Σύνοδοι είναι εκείνες που μας παρέδωσαν το Σύμβολο της Πίστεως.

Αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Θεοδόσιος, ο οποίος όταν ανέλαβε, θέλησε να βάλει τάξη σε πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και στον χώρο της Εκκλησίας.

Διότι, παρά τις αποφάσεις που έλαβε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, υπήρχαν σε χρήση ποικίλα σύμβολα πίστεως, πέραν εκείνου που θέσπισε η Σύνοδος.

Έτσι ο αυτοκράτορας, αποφάσισε να επιβάλλει την ομοιομορφία στην πίστη. Συγκάλεσε την Β’ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ., όπου έλαβαν μέρος μόνο επίσκοποι από την ανατολή, γιατί ο Θεοδόσιος κυβερνούσε το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας και δεν είχε δικαίωμα να καλέσει επισκόπους της δύσης.

Συμμετείχαν 150 επίσκοποι που ακολουθούσαν το ορθόδοξο δόγμα και 36 αρειανοί επίσκοποι που υποστήριζαν αυτά που διακήρυττε ο Άρειος. Βλέποντας ότι θα επικρατούσαν οι ορθόδοξοι επίσκοποι, οι αρειανοί τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας την Σύνοδο.

Η Σύνοδος καταδίκασε τους πνευματομάχους, που υποστήριζαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, ενώ αναθεματίστηκαν μια σειρά από αιρέσεις, που υπήρχαν εκείνη την εποχή.

Με την ολοκλήρωση της Συνόδου, ο Θεοδόσιος εξέδωσε διάταγμα που περιλάμβανε τους ορθόδοξους επισκόπους με τους οποίους έπρεπε όλοι να είναι σε κοινωνία.

Οι αποφάσεις της Συνόδου, ως Οικουμενικής, αναγνωρίστηκαν από την Δ’ Οικουμενική Σύνοδο. Συνέταξε 8 κανόνες που αφορούν την ζωή και την πορεία της Εκκλησίας.

Ο 3Ος κανόνας εξύψωσε τον επίσκοπο της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης και τον έθεσε δεύτερο στη σειρά, απολαμβάνοντας τα δεύτερα πρεσβεία τιμής, μετά τον επίσκοπο Ρώμης.


«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 1η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 2η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 3η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 4η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 5η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 6η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 7η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 8η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 9η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 10η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 11η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 12η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 13η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 14η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 15η Συνάντηση

«Εκκλησιαστική Ιστορία»: 16η Συνάντηση

Related posts