Σεπτέμβριος 23, 2018

Select your Top Menu from wp menus

«Ευαγγελίστρια 2018»: Μητρ. Βρεσθένης κ. Θεόκλητος

«Ευαγγελίστρια 2018»: Μητρ. Βρεσθένης κ. Θεόκλητος
Δεν έχουμε άλλο στήριγμα, παρά μόνο τον Τίμιο Σταυρό, εναντίον όλων εκείνων που έχουν βαλθεί τα τελευταία χρόνια, να αλλοιώσουν και να καταστρέψουν ότι όμορφο και ωραίο έ...
Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτ. Γεώργιος Σχοινάς

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτ. Γεώργιος Σχοινάς
Κανένας που κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, την καλοπέραση του και δεν σηκώνει Σταυρό και δεν αγαπά θυσιαστικά, δεν μπορεί να δει Ανάσταση. Κατανυκτική ιερά αγρυπνία τελέσθη...
Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτ. Σπυρίδων Τσιμούρης

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτ. Σπυρίδων Τσιμούρης
Αν γίνει η παρουσία μας σε κάθε λατρευτική ευκαιρία στην Εκκλησία, προσδοκία συνάντησης και αναμονή συνάντησης με τον Θεό, τότε τα πάντα αλλάζουν. Στην 3η ακολουθία της Γ...
Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτ. Βασίλειος Τσιμούρης

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτ. Βασίλειος Τσιμούρης
Μετανοώντας, πλησιάζουμε τον Θεό και τον έχουμε όπως η Παναγία μέσα μας, με την θεία Ευχαριστία. Τότε γινόμαστε πραγματικά χώρα του αχωρήτου. Στην 2η ακολουθία της Γ΄ Στά...
Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγγελίστρια 2018»: Αρχιμ. Ιερόθεος Βαμβακάρης

«Ευαγγελίστρια 2018»: Αρχιμ. Ιερόθεος Βαμβακάρης
Μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι είναι πολύ ωραίο να είμαστε φίλοι και να ακούμε τον Λόγο του Θεού, φίλοι στο να βλέπουμε τον Θεό. Αλλά, λίγοι είναι αυτοί που είναι φίλοι...
Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγγελίστρια 2018»: Αρχιμ. Παύλος Αλεξάς

«Ευαγγελίστρια 2018»: Αρχιμ. Παύλος Αλεξάς
Είναι η δόξα του Θεού, η δικαιοσύνη Του, η φιλανθρωπία Του, το έλεός Του, η αγάπη Του. Αυτές είναι οι άκτιστες ενέργειες γιατί αυτές και μόνο έρχονται σε επαφή με εμάς. Σ...
Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγγελίστρια 2018»: Αρχιμ. Θεόφιλος Προυσαλίδης

«Ευαγγελίστρια 2018»: Αρχιμ. Θεόφιλος Προυσαλίδης
Μέσα από το θαύμα που επιτελεί ο Κύριος, τονίζει την σπουδαιότητα της αφέσεως των αμαρτιών μας από τον Θεό. Σημασία πολύ μεγαλύτερη από την ίαση οποιουδήποτε ψυχικού και...
Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτοπρ. Αναστάσιος Βασιλόπουλος

«Ευαγγελίστρια 2018»: Πρωτοπρ. Αναστάσιος Βασιλόπουλος
Μπορούμε να σταθούμε μπροστά στην Παναγία, να αναλογιστούμε τα λάθη μας και να πάρουμε την απόφαση να γυρίσουμε. Και ο Χριστός δε ήρθε στον κόσμο να τιμωρήσει, ήρθε να πρ...
Διαβάστε περισσότερα