26 Ιουνίου, 2024

Select your Top Menu from wp menus

«Εν δράσει 2021»: Ορθόδοξη Κατήχηση»: 5η Συνάντηση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Μαρτίου, η 5η διαδικτυακή συνάντηση της σειράς που πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης  π. Καλλίνικος Μαυρολέων, με γενικό τίτλο «Ορθόδοξη Κατήχηση», στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…».

Ο π. Καλλίνικος, στην 5η αυτή συνάντηση, αναλύοντας το 1ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, αναφέρθηκε στον Θεό, ως δημιουργό του κόσμου, των ορατών και των αοράτων. 

5ο μάθημα

1ο άρθρο

Στo 1ο άρθρο του ΣτΠ Πιστεύω εις έναν Θεόν… (γ΄μέρος) ομολογούμε ότι πιστεύουμε «εἰς Ἕναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων». Στα προηγούμενα μαθήματά μας αναφερθήκαμε στον Θεό ως Πατέρα, Παντοκράτορα, στα δόγματα της Πίστεώς μας και στην Αγία Τριάδα. Σήμερα θα αναφερθούμε στον Θεό, ως δημιουργό του κόσμου, των ορατών και των αοράτων. Συγκεκριμένα σήμερα θα μιλήσουμε πρώτα για τον αόρατο κόσμο.

Άγγελοι: ο αόρατος κόσμος της Βασιλείας του Θεού

Οἱ ἄγγελοι, δέν εἶναι καθόλου μυθικές ἤ φανταστικές εἰκόνες! Εἶναι πραγματικές, οὐράνιες ὑπάρξεις, πού δημιουργήθηκαν ἀπό τό Θεό καί παίζουν ἐνεργό ρόλο, τόσο στήν προσωπική μας ζωή, ὅσο καί στήν ἱστορία τοῦ κόσμου ὅλου!

Κατά το Σύμβολο της Πίστεώς μας ο Θεός  δημιούργησε όλο τον κόσμο, τον υλικό και τον πνευματικό. Ο υλικός κόσμος είναι ορατός. Όλα αυτή η υπέροχη φύση, που μας περιβάλλει, όλη αυτά τα πανέμορφα, που βλέπουν τα μάτια μας, όλα όσα αισθανόμαστε, αποτελούν τον υλικό κόσμο. Ο πνευματικός κόσμος είναι αόρατος. Δεν τον βλέπουν τα μάτια μας, αλλά υπάρχει.  Είναι ο κόσμος των ψυχών, των πνευμάτων και των αγγέλων.

Η γη κι όλα όσα υπάρχουν πάνω σ’αυτήν, ο ήλιος και τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών του σύμπαντος δημιουργήθηκαν από τον Θεό Πατέρα «δι’Υἱοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι», σε κάποια χρονική περίοδο.

Πιστεύουμε ακόμη ότι όλος ο αόρατος κόσμος των πνευμάτων, το αναρίθμητο πλήθος των αγγέλων, είναι επίσης δημιουργήματα του Θεού. Μόνο ο ίδιος ο Θεός υπάρχει πριν απ’ όλα, ως άναρχος και είναι η αιτία όλων, ως δημιουργός.

Ίσως αναρωτιέται κάποιος. Γιατί δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, τον υλικό και τον πνευματικό; Πώς τον δημιούργησε; Πολύ βασικά ερωτήματα…. που οπωσδήποτε απασχολούν όλους μας.

Ο  Θεός είναι «ἀνενδεής»

Ας πούμε πρώτα μερικά γενικά.

Η εκκλησία μας διδάσκει ότι ο Θεός είναι «ἀνενδεής». Δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τίποτε!  Δεν προσφέρει κάτι παραπάνω ο κόσμος στην μακαριότητά του και τη δόξα Του! Ούτε θα του αφαιρούσε  τίποτε, αν δεν υπήρχε!  Δεν είχε κάποια ανάγκη να τα δημιουργήσει ο Θεός, αλλά απλούστατα, τα δημιούργησε για να μετέχουν τα δημιουργήματα στην αγαθότητά του! Από αγάπη δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ένα ξεχείλισμα αγάπης είναι όλη η δημιουργία!

Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τον ορατό και τον αόρατο, εκ του μηδενός! Δεν προήλθε ο κόσμος από κάποια ύλη, που προϋπήρχε. Γι’αυτό και τα δημιουργήματα αυτά, σε σχέση με τον άκτιστο Θεό -δημιουργό τους, λέγονται κτιστές υπάρξεις (κτιστά όντα) .

Νοερά, αισθητά όντα και ο άνθρωπος!

Τα όντα που δημιούργησε ο Θεός τα διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες:

α) σε νοερά: τον άυλο και πνευματικό κόσμο των αγγέλων

β) σε αισθητά: τον υλικό κόσμο των όντων χωρίς λογική.

γ) τον άνθρωπο: το κορυφαίο αυτό δημιούργημα, που είναι και νοερό και αισθητό μαζί. Και μάλιστα συνδέει τους δύο κόσμους, των νοερών και των αισθητών όντων.

Κι ακόμη κάτι! Στη δημιουργία του κόσμου πρέπει να προσέξουμε δυο πράγματα:

 1. ότι ο Θεός ως δημιουργός συνέδεσε όλα τα δημιουργήματα μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν την αρμονία του Σύμπαντος, όπου και φαίνεται η Σοφία του Θεού!
 2. ο Θεός δε δημιούργησε το κακό. Κανένα κτίσμα δεν δημιούργησε «κακό» ο Θεός! Αντιθέτως μάλιστα! Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός τα δημιούργησε όλα «καλά λίαν». Τους αγγέλους και τον άνθρωπο τους έπλασε ελευθέρους! Γι’αυτό και μπορούν, εάν θέλουν, να μεταχειρισθούν το καλό ως κακό!

Ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους

Η Αγία Γραφή και οι θεοφόροι άγιοι Πατέρες μας μας βεβαιώνουν ότι ο πνευματικός κόσμος των αγγέλων δημιουργήθηκε πριν τον υλικό κόσμο. Θα μιλήσουμε πρώτα για τον πνευματικό και μετά για τον υλικό κόσμο.

Από την Παλαιά Διαθήκη διδασκόμαστε πως οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν τον υλικό κόσμο. Στο υπέροχο βιβλίο του Ιώβ, μιλά ο Θεός και δηλώνει: «Ὅτε ἐγεννήθησαν τά ἄστρα, ἤνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου»….. (38,7). Οι άγγελοι δηλαδή υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του υλικού κόσμου, αφού την παρακολουθούσαν με έκπληξη και εκστατικοί. Έτσι, πρώτα δημιουργήθηκε ο πνευματικός κόσμος, ύστερα ο υλικός και τελευταίος ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν τα αρχαιότερα και τελειότερα λογικά δημιουργήματα του Θεού και αποτελούν την αρχή όλης της δημιουργίας του Θεού.

Καταρχήν να πούμε ότι «άγγελος» θα πει «αγγελιοφόρος». Αυτό όμως  δεν ταιριάζει σε όλους τους αγγέλους, αφού δύο τάξεις μόνο έχουν επαφή με τους ανθρώπους και δεν αποδίδει πλήρως την έννοια.

Πώς τους δημιούργησε;

Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει ότι δημιουργούνται με το που συλλαμβάνει ο Θεός την ιδέα της δημιουργίας τους. Μόλις τους σκέφτηκε, έγιναν!  

Γιατί τους δημιούργησε;

Από αγάπη τους έδωσε ύπαρξη και ζωή. Για να συμμεριστούν, ως λογικά όντα, τη μακαριότητά Του. Η ζωή τους και η τροφή τους είναι να βλέπουν αδιάκοπα το πρόσωπο του Θεού. Να γίνονται τέλειες, φύσεις, δεν είναι τέλειες, να οδεύουν προς την τελειότητα, μετέχοντας στις άκτιστες ενέργειες του Θεού κι όχι βέβαια στην άκτιστη ουσία Του.

Τι είναι οι άγγελοι; Ποιες είναι οι ιδιότητές τους;

Οι Άγγελοι είναι πλασμένοι «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» και ασώματοι.  Ο προφήτης Δαβίδ λέει, «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα». Δεν αναφέρεται στα συστατικά τους  αλλά σε κάποιες ιδιότητες. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα. Άϋλοι, ασώματοι, νοερά όντα. Δεν έχουν φύλο, γιατί η φύση τους είναι πνευματική. Δεν έχουν ανάγκη από υλική τροφή η ανάπαυση και δεν πεθαίνουν. Είναι αθάνατοι, όχι από τη φύση τους, αλλά «κατά χάριν». Είναι ταχύτατοι στις κινήσεις τους, αλλά όχι και πανταχού παρόντες. Παρουσιάζονται και με ανθρώπινη μορφή άνδρα ή νέου, μιλάνε, τρώνε, ντύνονται, βαδίζουν σαν συνηθισμένοι άνθρωποι, έχουν φτερούγες, μόνο και μόνο για να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους.

Δημιουργήθηκαν από το Θεό, πριν από τον υλικό κόσμο. Δημιουργήθηκαν αναμάρτητοι, όπως και οι πρωτόπλαστοι. Καλλιέργησαν τις αρετές κι έχουν ως θησαυρό, την αφοσίωση στο Θεό, την αγιότητα, τη δικαιοσύνη, την αγάπη.

Ο άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης μας δίνει ένα θαυμάσιο ορισμό για τους αγγέλους: «Ένας άγγελος είναι μια εικόνα του Θεού, μια φανέρωση του ακτίστου φωτός, ένας λαμπρός καθρέφτης ολοκάθαρος χωρίς ρύπο ή κηλίδα, δεχόμενος (αν δεν είναι ασέβεια να το πούμε έτσι) όλη την ομορφιά από την τέλεια Θεία καλοσύνη, και (όσο αυτό γίνεται) την αντανακλά μέσα σε μια μυστική σιωπή».

Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν με μια κατάσταση τελειότητας. Ως ελεύθερες και λογικές υπάρξεις έπρεπε και οι ίδιοι, με την ελεύθερη βούλησή τους να συμβάλουν στην προσωπική τους ολοκλήρωση. Πριν ακόμη σταθεροποιηθεί και ολοκληρωθεί η φύση των αγγέλων, ένας από τους αρχαγγέλους, ο Εωσφόρος =αυτός που φέρνει το φως, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, πήρε αρνητική στάση απέναντι στον Θεό. Η ελεύθερη αυτή επιλογή του προκάλεσε την έκπτωσή του από το αρχαγγελικό του αξίωμα. Με μίσος, ζήλεια και φθόνο για τον Θεό και τον άνθρωπο, αποσπάσθηκε μαζί με το τάγμα του από τον αγγελικό ουράνιο κόσμο! Σαν αστραπή κατακρημνίστηκε από τον Ουρανό! Ο Ευαγγελιστής Λουκάς το καταγράφει: «ἐθεώρουν τόν σατανάν ὡς ἀστραπήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα» (Λουκ.10,18). Ο διάβολος και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν σταθεροποιήθηκαν στο κακό κι έγιναν μονίμως αντίπαλοι του Θεού και εχθροί του ανθρώπου.

Οι άγγελοι είναι ανώτεροι από τον άνθρωπο, αν και ο άνθρωπος με την αγιασμένη του ζωή, μπορεί να τους φτάσει, ακόμη και να τους ξεπεράσει! Η Παναγία μας έχει ήδη ξεπεράσει σε δόξα και τιμή όλες τις ασώματες δυνάμεις κι έχει χαρακτηρισθεί από την Εκκλησία μας «τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ».

Ποιος είναι ο αριθμός τους; Πόσοι είναι οι άγγελοι; 

 Η Αγία Γραφή μας μιλά για Αγγέλους και Αρχαγγέλους. Για Χερουβίμ και Σεραφείμ. Για εξαπτέρυγα (με έξι φτερά) και πολυόμματα (με πολλά μάτια). Ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπολογιστεί. Είναι αμέτρητοι, αναρίθμητοι! Το πλήθος των αγγέλων είναι οργανωμένο και διακρίνεται σε εννέα τάγματα και ταξιαρχίες, που έχουν αρχηγούς τους αρχαγγέλους και ταξιάρχες: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι.

Είναι πολλές οι αγιογραφικές μαρτυρίες για το πλήθος των αγγέλων!

Ας πούμε επιλεκτικά μερικές.

Ο Προφήτης Δανιήλ είδε τον Θεό «ὡς παλαιό τῶν ἡμερῶν» να κάθεται σε πύρινο θρόνο και γύρω του αναρίθμητες στρατιές αγγέλων ( Δαν. 7,10).

Στη γέννηση του Χριστού ένα «πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου» δοξολογοῦσε τόν Θεό (Λουκ. 2,13).

Στη Γεθσημανή, όταν ο Απόστολος Πέτρος τράβηξε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου Μάλχου, ο Κύριος τον μάλωσε και του είπε ότι μπορούσε να αντιπαρατάξει  περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων (Ματθ. 26,53).

Στην Αποκάλυψη (5,11), τέλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι είδε και άκουσε μια αγγελική χορωδία με «μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων» αγγέλους!

Ξέρουμε τα ονόματά τους;

Γνωρίζουμε ελάχιστα ονόματα αγγέλων: Γαβριήλ = ἥρωας τοῦ Θεοῦ (Δαν.8,16 -Λουκ.1,19,26). Ο Γαβριήλ παρουσιάστηκε  στον Προφήτη Δανιήλ και του εξήγησε μερικά συμβολικά οράματα ( Δαν.8,16), στον Ζαχαρία και στη Θεοτόκο, κατά τον Ευαγγελισμό (Λουκ.1,19 και 28).

Δεύτερος γνωστός άγγελος με το όνομά του είναι ο Μιχαήλ = Ποιός εἶναι σάν τό Θεό; (Δαν.10,13). Ο κορυφαίος των ουρανίων πνευμάτων. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως «Ἄρχων ὁ μέγας» (Δαν. 12,1). Τον είδε επίσης ο Ιησούς του Ναυή, που τον είδε ως «ἀρχιστράτηγον δυνάμεως Κυρίου»( Ι.Ναυή 5,14).

Ο τρίτος γνωστός άγγελος Ραφαήλ =ὁ Θεός θεραπεύει (Τωβίας 12,15) αναφέρεται στην ιστορία του Τωβίτ και είναι ένας από τους επτά αρχαγγέλους που μεταφέρουν τις προσευχές των αγίων από τη γη στον ουρανό.

Γνωρίζουμε κι έναν τέταρτο, τον Ουριήλ, από την παράδοση των Εβραίων (Α΄Παρ.15,5). Είναι αυτός που ερμηνεύει τις προφητείες.

Ο άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης μας δίνει ένα θαυμάσιο ορισμό για τους αγγέλους: «Ένας άγγελος είναι μια εικόνα του Θεού, μια φανέρωση του ακτίστου φωτός, ένας λαμπρός καθρέφτης ολοκάθαρος χωρίς ρύπο ή κηλίδα, δεχόμενος (αν δεν είναι ασέβεια να το πούμε έτσι) όλη την ομορφιά από την τέλεια Θεία καλοσύνη, και (όσο αυτό γίνεται) την αντανακλά μέσα σε μια μυστική σιωπή».

Ποιο είναι το έργο τους ;

1ο έργο: Η ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού! 

Το έργο τους είναι πολλαπλό.

Κύριο έργο τους είναι η ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού. Και δεν είναι κάτι που το κάνουν επειδή τους διατάζει κάποιος. Ξεπηγάζει από μέσα τους όταν ατενίζουν εκστατικοί το άπειρο κάλλος του προσώπου του Θεού και τα μεγαλεία της δημιουργίας Του.

Κι υπάρχουν γι’αυτό αναρίθμητες μαρτυρίες στην Αγία Γραφή.

Ο Προφήτης Ησαΐας για παράδειγμα σ’ένα εκπληκτικό του όραμα είδε τον Κύριο να κάθεται πάνω σε μεγαλοπρεπή θρόνο και μέσα σε ανείπωτη δόξα. Γύρω Του έστεκαν με θαυμασμό και δέος τα Σεραφείμ. Καθένα είχε έξι φτερά. Με τα δυο σκέπαζαν το πρόσωπό τους μια και δεν άντεχαν ν’αντικρύσουν κατάματα τη θεϊκή δόξα. Με τ΄άλλα δυο σκέπαζαν τα πόδια τους με συστολή και σεμνότητα. Με τ΄άλλα πετούσαν. Και έκραζε το ένα στο άλλο κι όλα μαζί, με θεϊκή αρμονία, έψαλλαν: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ»( Ησ.6,1-3).

Καί τή νύχτα των Χριστουγέννων «πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τόν Θεόν καί λεγόντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

2ο έργο: η διακονία του Θεού και η φροντίδα για τη σωτηρία μας

Το δεύτερο έργο των αγγέλων είναι η διακονία του Θεού στο δημιουργικό και κυβερνητικό του έργο, καρπός της πολλής τους αγάπης προς Εκείνον και της ευγνωμοσύνης τους προς τον Πλάστη τους. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους αγγέλους  «λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν»  (Εβραίους α’ 14).

Εκτελούν με άφθαστη ταχύτητα και προθυμία τις άγιες εντολές Του!  Και υπηρετούν με αγάπη, το προνομιούχο πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο! Ιδιαίτερα, τα αθώα και άκακα παιδιά!

Είναι γνωστή και η  φροντίδα τους για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν ξεχνούμε ότι πανηγυρίζουν στον ουρανό, όταν ένας αμαρτωλός μετανοήσει (Λουκ. 15:7,10).

Οι άγγελοι αποτελούν το στράτευμα του ουρανίου Βασιλέως.

Στην Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας,  αποκτούμε πολλές πληροφορίες για το έργο των αγγέλων…. Ας το κωδικοποιήσουμε κάπως…

Οι άγγελοι, λοιπόν…

 • Δοξολογούν και υμνολογούν ακατάπαυστα τον τριαδικό Θεό.
 • Αναγγέλλουν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους.
 • Προστατεύουν από κακοποιούς δαίμονες και είναι φύλακες εθνών, εκκλησιών, πόλεων, ανθρώπων.
 • Είναι και όργανα τιμωρίας.
 • Οι άγγελοι αποτελούν το στράτευμα του ουρανίου Βασιλέως.
 • Οδηγούν τις ψυχές μας στον Πλάστη και Δημιουργό μας.
 • Μεταφέρουν τις προσευχές μας στο Θεό.
 • Συνεργάζονται μαζί μας στο έργο της σωτηρίας μας.
 • Χαίρονται όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί!
 • Λυπούνται, όταν αμαρτάνει!
 • Μας παρακολουθούν νύκτα -μέρα, παραστέκονται κοντά μας με αγάπη, μας περιφρουρούν από σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους.
 • Μας εμπνέουν αγαθές σκέψεις και μας καθοδηγούν στο δρόμο της αρετής.
 • Στα έσχατα θα υπηρετήσουν τον Θεό στην ανάσταση των σωμάτων.
 • Θα είναι παρόντες στην τελική κρίση.
 • Θα είναι και οι εκτελεστές των αποφάσεων του Θεού!

Εμφανίσεις τῶν Ἀγγέλων

Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας οι εμφανίσεις των αγγέλων έχουν σημαντική θέση. Άγγελοι έχουν εμφανιστεί πολλές φορές, τόσο στα χρόνια της Παλαιάς, όσο και της Καινής Διαθήκης. Ζητήστε από τα παιδιά σας να θυμηθούν και να σας περιγράψουν, όσες εμφανίσεις αγγέλων θυμούνται! Θα δείτε, πόσο θα χαρούν! Αλλά κι εσείς, διηγηθείτε τους εκείνες που δεν ξέρουν, πείτε τους κάποια θαύματα που έκαναν οι άγιοι άγγελοι… Κι αν δεν θυμάστε, ανατρέξτε στην Αγία σας Γραφή. Στα συναξάρια των Αγίων και στα Γεροντικά. Στην ιστορία διαφόρων ναών και Μοναστηριών, που είναι αφιερωμένα στους Αρχαγγέλους. Ή αγοράστε από τα βιβλιοπωλεία και διαβάστε την υπέροχη συλλογή «Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων», από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού.

Πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι η Εκκλησία μας αιώνες τώρα ζει την παρουσία των αγίων αγγέλων σ’ όλο της το μεγαλείο! Μέσα στο χώρο του Ναού, οι άγγελοι και οι άνθρωποι ενώνονται… Σ’ αυτούς είναι αφιερωμένη μια ημέρα της εβδομάδας, η Δευτέρα και ψάλλονται ωραιότατα τροπάρια για τους αγγέλους. Σε κάθε ιερή ακολουθία προσευχόμαστε να μας δίνει «Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών». Με πολλές άλλες ευχές παρακαλεί η Εκκλησία μας το Θεό να μας προστατεύει με τους αγίους Του Αγγέλους. Κι ας μάθουμε να λέμε «απέξω», την πολύ ωραία ευχή του Μικρού Αποδείπνου: «Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν…».

Ο πιστός λαός μας δείχνει πάντοτε σεβασμό και ευλάβεια στους ουράνιους προστάτες του. Εκείνοι, βεβαίως, που τιμούν ιδιαιτέρως τους αγγέλους είναι οι Μοναχοί. Με την αδιάλειπτη προσευχή τους προσπαθούν να τους μιμηθούν στην ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού, ώστε να τους μοιάσουν, να γίνουν κι αυτοί «ισάγγελοι» και ν’ αναπληρώσουν το «εκπεσόν» τάγμα του Εωσφόρου.

Έχουμε και προσωπικό φύλακα άγγελο!

Τέλος, ας τους θυμόμαστε πάντοτε ότι καθένας μας έχει τον προσωπικό φύλακα άγγελό του! Από το άγιο βάπτισμά μας, έχουμε «συζευχθεί» φωτεινό φύλακα άγγελο. Ο άγγελος αυτός, είναι ο πιο πιστός μας φίλος, ο πιο στοργικός μας αδελφός. Ένας φίλος, που βρίσκεται πάντοτε δίπλα μας! Με μοναδική του φροντίδα: να μας διδάσκει τη δικαιοσύνη, την αγνεία, την σεμνότητα… Να μας παρηγορεί στις θλίψεις, να απαλύνει τους πόνους, να συμπάσχει μαζί μας! Να μας δίνει ένα χέρι βοηθείας, να χαίρεται στις χαρές μας, να πονά με τις λύπες μας, να χαίρεται στην πνευματική μας πρόοδο, να μας προστατεύει από τους ορατούς και αοράτους κινδύνους, να μας δίνει κουράγιο στον αγώνα μας, να μένει πιστός φίλος απ’τήν αρχή ως το στερνό βήμα της ζωής μας!

Όλα όσα κάνουν οι άγγελοι, αποβλέπουν στην είσοδό μας στη Βασιλεία του Θεού! Γι’αυτό και όταν έρθει η ώρα του θανάτου, όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, έρχονται οι άγιοι άγγελοι και την παραλαμβάνουν! Αν η ψυχή αυτή ευαρέστησε τον Θεό με τα έργα της μετανοίας της, χαίρονται πολύ και την οδηγούν, με πολλή χαρά, στον Χριστό!  Αν πέθανε αμετανόητη και αδιόρθωτη, αν προτίμησε την αμαρτία και την αποστασία από τον Θεό, την παραλαμβάνουν οι δαίμονες και την οδηγούν στον σκοτεινό «τόπο» της κολάσεως…

Ας προσέχουμε, αδελφοί, να μη λυπούμε τον άγγελό μας! Είναι φύλακας και παρηγορητής στους κινδύνους και τα βάσανα της ζωής…. Εκείνος μας βαστά το χέρι και μας οδηγεί στον Παράδεισο!   Ας προσέχουμε μη χάσουμε το δρόμο προς τα εκεί!  Κι ας μάθουμε να λέμε την ωραία αυτή προσευχή της Εκκλησίας μας, προς τον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ: «Μιχαήλ Ἀρχάγγελε τοῦ Θεοῦ, μή ἔλθῃς ὡς λέων ἀγριώτατος εἰς ἐμέ, μηδέ τήν ψυχήν μου ἁρπάσῃς ὡς στρουθίον,  ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου σύ μοι βοήθησον».

Κι ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας χαρίζει «ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν»!

Ορθόδοξη Κατήχηση»: 1η Συνάντηση

Ορθόδοξη Κατήχηση»: 2η Συνάντηση

Ορθόδοξη Κατήχηση»: 3η Συνάντηση

Ορθόδοξη Κατήχηση»: 4η Συνάντηση

 

 

Related posts