26 Ιουνίου, 2024

Select your Top Menu from wp menus

Σεμινάριο: Ποιμαντική της Ναυτιλίας

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, το πρόγραμμα «Ενορία εν δράσει…» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς σε συνεργασία με το «Institute of International Nautical Studies» (Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών) υλο­ποιεί­ται στον Πειραιά, εξειδικευμένο, επιστημονικό πρό­γραμμα κατάρτι­σης, με τον γενικό τίτλο: «Ποιμαντική της Ναυτιλίας».

 – Σκεπτικό Προγράμματος –

Η «Ποιμαντική της Ναυτιλίας» είναι ένα καινοτόμο, πιλοτικό πρό­γραμμα εξει­δι­κευμένης Επιμόρφωσης. Είναι η πρώτη, σύγχρονη από­πει­ρα προσέγγι­σης στην Ελλάδα τής βιομηχανίας της Ναυτιλίας, από την πλευ­ρά τής Χριστιανικής Ορθόδοξης Θεολογίας, με τρόπο επιστημονικό, μεθοδικό και ποι­μα­ντι­κό.

Πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης, προσφέροντας εργασία σε 1,5 εκατομμύρια ναυτικούς. Η ναυτιλία είναι μια πρα­γματικά διεθνής βιομηχανία: στη σημερινή παγκόσμια αγορά μπορεί να υπάρχει ένα πλοίο που ανήκει στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένο στη Μάλτα, με αξιωματικούς από την Ελλάδα και την Ινδία και με μεικτό πλήρωμα από την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία, το Βανουάτου και τις Φιλιππίνες.

Επίσης, το επάγγελμα του ναυτικού είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγ­γέλματα στον κόσμο. Το 2015, υπήρξαν 2.687 περιστατικά ατυχημάτων και γεγο­νότων. Το ποσοστό αυτοκτο­νίας για τους ναυτικούς είναι τριπλάσιο του ποσοστού των εργαζομένων στην ξηρά και είναι 26 φορές πιο πιθανό να σκοτωθούν κατά την εργασία.

Η απειλή της πειρατείας είναι επίσης πραγματική. Αν και βρίσκεται σε μια γενική τάση μείωσης, αυξάνεται σε συγκεκριμένες περιοχές: τα ύδατα της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Ινδία και το Μπαγκλαντές έχουν σημειώσει αύξηση της πειρατείας από έτος σε έτος. Περισσότεροι από 40 ναυτικοί, που έχουν απαχθεί από Σομαλούς πειρατές, έχουν κρατηθεί για πάνω από τρία χρόνια.

 

– Σκοποί της Ποιμαντικής της Ναυτιλίας –

 • Επισκέψεις σε Πλοία.
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Κοινωνική Πρόνοια.
 • Επικοινωνία με συγγενείς και φίλους.
 • Προσωπική Συμβουλευτική.
 • Μεταφορές.
 • Φροντίδα μετά τον τραυματισμό.
 • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης.
 • Πνευματική στήριξη.

 

– Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα –

Απευθύνεται σε Κληρικούς και Θεολόγους με ανάλογα ποιμαντικά ενδια­φέ­ροντα αλλά (κατόπιν επιλογής και διαθεσιμότητας) και σε κάθε Επιστή­μο­να, κάτοχο πτυχίου ανθρωπιστικών σπουδών (Human Sciences).

Η συμμετοχή, η αυτενέργεια και η συνεισφορά στην ανάπτυξη του Προγράμ­ματος από τους κατόπιν επιλογής επιμορφουμένους είναι προαπαιτούμε­νη και ιδιαιτέρως σημαντική για την επιτυχία του.

Δεδομένου ότι τα τμήματα θα είναι ολιγομελή, βασικό προσόν για την επιλογή, πέρα από τον τίτλο σπουδών και την αξιολόγηση του βιογρα­φι­κού του κάθε υποψηφίου σπουδαστή, είναι  η διάθεση μαθητείας και προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά εδώ, ή στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς  (Βούλγαρη 50Γ, όπισθεν Ιερού Ναού, Τηλ.: 2104125619).

 

– Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα –

Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να λάβουν ουσιαστικές γνώσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και εξειδίκευσης αλλά και σε κάθε ευκαιρία πρακτικής εφαρμογής, να διαθέτουν τά προσόντα, για την άσκηση αυτής της ιδιαίτερης μορφής Ποιμαντικής της Ναυτιλίας και Διακονίας του Ναυτιλομένου πλησίον, με επαγγελματισμό.

Αποτελεί προτεραιότητα, τα στελέχη εκείνα, που θα εξειδικευθούν, να είναι ικανά να υποστηρίξουν την Εμπορική Ναυτιλία, ως σύμβουλοι Resilience (ενι­σχύ­σεως της ψυχικής ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας) των Ναυ­τι­κών και των Οικογενειών τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα σχέδια δράσης στις δομές της Eκκλησίας και των Ναυτιλιακών εταιρειών, με σκοπό την ευη­μερία, αφοσίωση, παρα­γω­γι­κότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματι­κότη­τα και ψυχική ισορροπία των ναυτικών προς τον εργασιακό τους σκοπό, την εταιρεία τους και την οικογένειά τους.

 

Διάρκεια και Τόπος Υλοποίησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικές συναντήσεις, χρο­νικής διάρκειας εκάστης δύο (3) ωρών κάθε Παρασκευή.

Θα πραγματο­ποιεί­ται στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελι­στρίας Πειραιώς (Βούλγαρη 50Γ, όπισθεν Ιερού Ναού, Τηλ.: 2104125619).

 

Διάρκεια Προγράμματος: (Α΄Κύκλος_2018) 

Παρασκευή 27 Απριλίου – Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

 

– Σημαντικές Διαδικαστικές Πληροφορίες –

Η παρακολούθηση και η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμορφώ­σε­ως του Προγράμματος «Ποιμαντική της Ναυτιλίας», είναι εντελώς δωρεάν, καθώς εμπίπτει στη μέριμνα των διοργανωτών για παροχή κοινωνικού έργου και προετοιμασία υπεύθυνων στελεχών για την ιδιαίτερη αυτή διακονία.

Για το λόγο, όμως, αυτό η τάξη θα είναι ολιγομελής και θα απαιτηθεί πέρα από την επιμελή παρουσία των σπουδαστών στις συναντήσεις, παράλληλα και η υποβολή μιας ατομικής ή συλλογικής εργασίας, όπου θα συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου.

 

– Μαθήματα –

Εισαγωγική Θεματολογία

 • Εισαγωγή στη Ναυτιλία.
 • Διαχείριση της Θρησκευτικής και Πολιτισμικής διαφορετικότητας σε πλοίο.
 • Ναυτική Συμπαράσταση. Έρευνα και Πράξη.
 • Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασία – MLC

Διδάσκων: Ισίδωρος Παχουνδάκης

 

Ποιμαντική Θεματολογία

 • Ποιμαντική του Ναυτικού -Εκκλησιαστικά σύμβολα και ναυτική ορολο­γία – Επικοινωνιακή αξιοποίηση.
 • Συμβουλευτική Ποιμαντική της Ναυτικής Οικογένειας.
 • Το μέλλον της Ναυτικής Ποιμαντικής – Ποιμαντική της Θάλασσας.
 • Ψυχική Επιβίωση εν πλω.

Διδάσκων: Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος

 

Ειδική Θεματολογία

 • Η Θάλασσα στην Καινή Διαθήκη και Θαλασσινή Αγιολογία.
 • Η Πνευματικότητα του Ναυτικού.
 • Η Θρησκευτική και Λατρευτική ζωή του Ναυτικού.
 • Χριστιανική Λογοτεχνία για τους Ναυτικούς και τη Θάλασσα.

Διδάσκων: Σταμάτιος Ζούλας

 

– Διδάσκοντες – 

 • Παχουνδάκης Ισίδωρος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Ακαδημαϊκός Υπεύ­θυ­νος και Διδάσκων των Ναυτιλιακών Προγραμμάτων στο e-Learning Πρό­γραμμα Εκ­παί­δευσης του Οικονομικού Τμήματος του Πανε­πι­στημίου Πει­ραι­ώς, Διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών, στο Πανε­πι­στή­μιο Πα­τρών και στο Πανεπιστήμιο Μα­κε­δο­νί­ας, Επιστη­μο­νι­κός Σύμβουλος για θέματα Ναυ­τιλίας στο περιοδικό «Πεμπτου­σία».
 • Μπολτέτσος Τριαντάφυλλος, Δρ. Ποιμαντικής Θεολογίας και Μεθο­δο­λο­γί­ας, MTh (Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής), Γραμματέας Ιεράς Μητρο­πόλεως Φθιώτιδος, Δημοσιογράφος, Διδάσκων σε e-Learning Πρόγραμμα του Πανε­πιστη­μίου Πειραιώς.
 • Ζούλας Σταμάτιος, MTh (Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής) – Εκπαι­δευ­τικός, Καθηγητής των Θρησκευτικών και της Ιστορίας στη Μέση Εκπαί­δευση, Διδά­σκων σε e-Learning Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Related posts